homeSTAGING - inte styling, tack


Undersökningar visar att många är skeptiska till de överstylade bostäder, som bjuds ut på dagen bostadsmarknad. Inte konstigt att dom som har tid, väljer att styla sitt hem själva. Det finns dock flera problem med detta. Det viktigaste: att hemmablindhet hindrar i stort sett alla från att göra ett fullgott arbete: att se bortom prylarna, och visa upp hemmets inneboende potential för flera olika köpgrupper, med (troligen) helt andra preferenser - och behov, än säljaren.

Detta var några av tankarna som for genom mitt huvud när jag intervjuades inför tidningsartikeln ovan, skriven av Annica Wennström.  (Klicka på bilden för en större, och läsbarare variant.) Här följer några citat ur artikeln:
  • Det handlar om att visa potentialen, något som kanske inte alltid är, men som kan bli, förklarar Lisbeth Williams.
  • Att det ibland förekommeratt ett helt hem lyfts ut för att ersättas med något annat tycker Lisbeth Williams är fånigt. Då har man missuppfattat sitt uppdrag, det blir bara opersonligt och trist. De skickligaste i vår yrkeskår, det är de som kan göra något kul och personligt av det som redan finns, som sirliga rokokostolar och broderade tavlor. Det beror ju på hur och var man ställer sakerna. Hon påpekar också att det är planlösningen och materialen människor köper.
  • På en visning ska folk inte hänga upp sig på möblerna, då har de ju inte sett lägenheten, eller huset! säger Lisbeth Williams och understryker att hon alltid har både säljare och köpare i tankarna när hon jobbar. 
  • Lisbeth Williams är inredare, författare och konstnär. Hon leder kurser i homestaging och har också skrivit en bok i ämnet.