Vad är Wabi Sabi Style???

Wabi Sabi är en Japansk inredningsfilosofi från 1600-talet, som under senare år uppmärksammats här i västvärlden. Wabi Sabi är inte det samma som Feng Shui. Det är inte bara det att de har sina rötter i olika kulturer, de skiljer sig också på andra sätt.
Först några rader om traditionell Feng Shui: tvärt emot vad många tror, så är Feng shui ingen inredningsstil, utan läran om hur man skapar harmoni mellan människan och hennes omgivning. Feng shui har mycket gamla rötter i kinesisk tradition, där kejsarens Feng Shui Mästare studerade astronomi och naturkunskap för att förstå hur miljön påverkar människans välbefinnande. 


Klassisk Feng Shui menar att varje väderstreck avger såväl positiva som negativa energier, chi, vilka går i förutbestämda mönster inom- och utomhus. Beroende på hur vi ordnar miljön i vår närhet, kan vi, med hjälp av Feng Shui, förstärka eller förminska effekten av dessa positiva och negativa flöden. På bilden ser du en så kallad Bagua, som används för detta ändamål.

Wabi Sab å andra sidan, är en Japansk estetik teori som har sin utgångspunkt i vissheten att allt är förgängligt. Wabi Sab lyfter fram det sköna i det icke-perfekta, hantverksmässiga, organiska och äkta.

Om Feng Shui betyder vind & vatten, så är orden Wabi Sabi mer svåröversatta.
Wabi betyder att ett föremål har en rustik enkelhet och renhet. Men Wabi kan också betyda att något är udda, unikt och besitter en lågmäld elegans.
Sabi används för att beskriva den rofyllda skönhet och den patina som ett föremål får med stigande ålder.