Vad är tidstypiskt hemma?

Vad är tidstypiskt, undrar man på Fabriken idag. På den frågan finns lika många svar som tidsepoker och kultursfärer.

Bor du i ett gammalt hus, och undrar vad som är tidstypiskt, kan du kolla vad som gäller i den alldeles utomordentliga boken Så byggdes villan, nominerad till Augustpriset 2009. I denna bok hittar du (nästan) allt du behöver veta om ditt hus och vilka kulturhistoriska värden det besitter.

I bildcollaget har jag valt ut exempel på tidstypiska 1900-talets detaljer och inredningar, som ofta körts till tippen under senare års moderniseringar, men som nu säljs på nytt, som nytillverkade kopior, till alla som ångrat sig...