Slow Design = Wabi Sabi


Slow Design är verkligen Wabi Sabi i västerländsk tappning. Från larsg.se:
Slow design = Ett arbetssätt där design används för att skapa produkter som knyter långsiktiga band till sin brukare. Formgivningen som växer fram skall uppmuntra till en eftertänksam konsumtion av produkter, som kan gå i arv till nya brukare. - En helhetssyn där stor vikt läggs vid hur produkten kan påverka vår miljö och vårt tempo genom sin användning. Tänkvärt!